Vernisáž (pill)(ars) / Kol. autoriek

Výstavy
Banská Bystrica
-

(pill)(ars) / Kol. autoriek @OUTDOOR GALLERY ZÁHRADA


Pill+ars = liek umenia alebo pilule umenia.
Pill z angličtiny pilula, ars z latinčiny umenie, pillars z angličtiny piliere.

Záhrada ako pilier, záhrada ako liek, záhrada ako pillars.
Záhrada ako aditívum, multivitamín, multižánrový priestor.
Záhrada ako fotobanka.
Záhrada ako
Záhrada
hra
Za

Fotopiliere, ako pamäťová stopa Záhrady, predstavuje fotomateriál fotografiek Záhrady CNK.

Jedna fotografka, jeden pillar.

Katarína Baranyai, Gabriela Birošová a Marcela Záchenská, vytvorili komprimovaný výber foto-emócii.

Každá z autoriek sa venuje inému druhu umenia, takže (pill)(ars) sú vzácnym spojením dramatičky, poetky a grafičky.

Viac emócii uvidíte na vernisáži, 22.12.2022 o (čas +- 18:00).

 

Program vizuálneho umenia v Záhrade prináša každoročne niekoľko výstavných diel alebo formátov – samostatné výstavy, projekty vybraných autorov a autoriek umeleckých škôl a pod.). Súčasťou programu bývajú príležitostné intervencie do viditeľnej architektúry kultúrneho centra a jeho exteriéru, ktorý slúži aj ako priestor pre verejnú prezentáciu printových diel (fotografia, grafika, kresba). V rámci vizuálnej komunikácie hodnôt a poslania Záhrady vznikajú každý rok diela v exteriéri (tzv. outdoor gallery) ako aj intervencie do verejného priestoru (sochy, inštalácie, objekty), ktoré reflektujú aktuálne témy. Hlavným kritériom výberu umeleckého diela je jeho funkčnosť a aktuálnosť v rámci pôsobenia v priestore Záhrady ako aj v širšom spoločenskom kontexte.

 

Program vizuálneho umenia v Záhrade z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstupenky

Odporúčané akcie