Správy z frontovej línie

Výstavy
Košice
-

Multifunkčné kultúrne centrá, fungujúce v bývalých priemyselných budovách, ktoré prezentujeme na tejto výstave sú, tak ako Tabačka Kulturfabrik a mnohí ďalší členovia siete Trans Europe Halles (www.teh.net), jasné, vzrušujúce a podnetné hlasy fungujúce v dnešnej dobe na európskej nezávislej scéne. Všetky nám majú čo povedať a nás čo naučiť o udržateľnosti v čase velkých výziev. To, čo majú spoločné a čo ich vzájomne spája, sú “pevné hodnoty týkajúce sa empatie, rovnosti, spolupráce, udržateľnosti a vášeň pre budovanie spoločnosti založenej na tolerancii a kultúrnej demokracii“. A aj napriek rozdielom medzi jednotlivými regiónmi Európy, existujú isté spoločné výzvy na socio-politickom poli, hlavne neoliberalizmus, xenofóbia, rasizmus, sexizmus a útoky na slobodu prejavu. Je tu však aj solidarita a príležitosť... Pre umelecký a kultúrny sektor je otázkou nielen to "ako prežijeme", ale tiež "kde zapadáme do tejto novej dynamiky a aký je náš prínos?" Models to Manifestos, A conceptual Toolkit for Arts and Culture, upravil Sandy Fitzgerald, Olivearte Cultural Agency, 2019, str. 10/11 


Výstava prezentuje fotografie z každodenného života 13 ne
závislých kultúrnych centier z 8 európskych krajín, ktoré pôsobia v priestoroch bývalej továrne na mlieko, továrne na výrobu textilu, továrne na výrobu káblov, továrne na výrobu kotlov, družstva na výrobu mlieka, továrne na výrobu tehál, rafinérie, pivovaru... Foto materiály a texty o centrách boli získané s podporou koordinačného úradu TEH, pričom sprievodné texty, ako aj názov výstavy, sú prevzaté z publikácie / výsledkov projektu Creative Lenses Projekt „Manifest - Modely koncepčných nástrojov“ pre umenie a kultúru, upravil Sandy Fitzgerald, a publikoval Olive Arte. 

Vstup:  voľný / Bistro Tabačka
Vstupenky

Odporúčané akcie