Mestometer

Výstavy
Košice
-

V rámci spolupráce Samuel Velebný & Spolka sme pripravili Mestometer, medziodborové dielo na hranách počítačovej a stolnej hry, produktového dizajnu a urbanistickej štúdie. Interaktívnou a hravou formou vzdeláva o komplexných témach a vzťahoch v územnom plánovaní, ktoré sa týkajú všetkých v Košiciach. Má ľuďom pomôcť pochopiť zmysel a funkciu územného plánovania, umožniť a povzbudiť nielen vedieť kritickejšie  pripomienkovať ale aj formulovať vlastné požiadavky na prípadnú novú verziu ÚP. Zároveň má vytvoriť priestor pre stretnutia so zástupcami samosprávy a mestských orgánov, pre ktorých môže byť Mestometer taktiež nástrojom zdieľania skúseností, vizualizovania dát a prieskumov a platformou pre multiodborovú diskusiu o smerovaní politík v oblasti tvorby prostredia. Tento projekt prebieha v niekoľkých fázach, tú prvú má už za sebou a momentálne sa nachádzame vo fáze dva: Prostredníctvom mesačnej výstavy s bohatým sprievodným programom chceme posilniť a materializovať aktívnu diskusiu a osvetu na témy územného plánovania a environmentálne udržateľnej budúcnosti. 

 

Výstava Mestometer bude otvorená každý deň od 14:00 do 20:00
 

Súčasťou mesiac trvajúcej výstavy budú aj podujatia Čaj o piatej (každú stredu), kde odborníci z rôznych sfér mestského plánovania prídu prostredníctovminteraktívneho modelu mesta demonštrovať rôzne procesy a javy a následne diskutovať s hosťami. Tých postupne predstavíme samostatnými FB eventami.
 

Každý utorok o 17:00 sa bude konať komentovaná prehliadka s v spoločnosti autorov a autoriek projektu Mestometer.

Vstupenky

Odporúčané akcie