Budúcnosť je teraz: Guy Ben-Ary (AU)

Výstavy
Košice
-

Otázky živosti a ďalšie absurdné scenáre 


„Kyborg je druh rozobratého a naspäť zmontovaného, postmoderného kolektívneho a osobného ja.“ Donna Haraway

Pri podnecovaní angažovanosti a kritickej reflexie jedinečného kultúrneho okamihu, keď sme svedkami bezprecedentného vývoja biotechnológií a rôznych spôsobov prahových životov, ktoré odporujú tradičnému chápaniu života, zohráva umenie dôležitú úlohu. Guy Ben-Ary si kladie otázku, aký potenciál má umenie iniciovať verejnú diskusiu o výzvach vyplývajúcich z existencie takýchto prahových životov. Vytvára umelecké diela spochybňujúce vplyv súčasných a novovznikajúcich biotechnológií na pretvárajúce sa sily, ktoré riadia a určujú život, smrť a schopnosť vnímať.


Ben-Ary je umelec a výskumník pracujúci pre spoločnosť SymbioticA a pre Centrum excelentnosti biologických umení na Západoaustrálskej univerzite. Od roku 2001 je jeho biologické laboratórium zároveň jeho umeleckým ateliérom, kde prebieha kreatívny proces, a ako umelecké média mu slúžia tkanivová kultúra, tkanivové inžinierstvo, elektrofyziológia, mikroskopia a ďalšie biologické techniky. Jeho výskum je interdisciplinárny a výroba umeleckých diel zvyčajne zahŕňa spoluprácu umelcov, vedcov a inžinierov.

Ben-Aryho výskum zahŕňa niekoľko základných tém, ktoré sú podperou priesečníka umenia a vedy: život a smrť, kybernetika a umelý život. Vedome pristupuje k procesom schopným transformovať telá alebo živý biologický materiál z umeleckého, filozofického a etického hľadiska a využíva nové vedecké a kybernetické technológie na tvorbu umeleckých diel, ktoré prehodnocujú chápanie života a ľudského tela. Vo svojej práci využíva biotechnológie podvratným spôsobom a snaží sa ich problematizovať tak, že predkladá absurdné a futuristické scenáre. Utieka sa k stratégiám, ktoré pomáhajú prilákať divákov k objavovaniu umeleckých diel takým spôsobom, ktorý ich privádza k dialógu o budúcnosti týchto technológií a povzbudzuje ich, aby prehodnotili svoje vlastné vnímanie a presvedčenie.


Táto výstava predstavuje dokumentáciu štyroch jeho hlavných projektov dokončených za posledné desaťročie: Silent Barrage (Tichá priehrada), In-Potentia, Snowflake (Snehová vločka) a cellF.


Podujatia Tabačka Kultrufabrik podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

guybenary.com
Vstupenky

Odporúčané akcie