Happy birthday Slovenská filharmónia!

Koncerty
Piešťany

Záverečný koncert 64. mfP – Slovenská filharmónia

64. music festival Piešťany

Happy birthday Slovenská filharmónia !

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
Rastislav Štúr – dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Marian Lapšanský – klavír
Martina Masaryková – soprán
Michaela Šebestová – alt
Jozef Gráf – tenor
Tomáš Šelc – bas

Program:
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Koncert pre klavír a orchester č. 20 d mol, KV 466
Allegro
Romance
Rondo. Allegro assai

prestávka

Štefan NÉMETH-ŠAMORÍNSKY (1896-1975)
Bratislavská omša
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Koncert k 70.výročiu založenia SF ( 1949).

Vstupenky

Odporúčané akcie