O slovenskom dokumente 8/8

Kino
Košice
-

O slovenskom dokumente je cyklus 8 projekcií mapujúci tvorbu slovenských dokumentaristov naprieč rokmi od konca druhej svetovej vojny po revolučný rok 1989. Cieľom prehliadky je predstaviť divákovi slovenskú dokumentárnu tvorbu a jej mnohotvárne podoby ktoré ovplyvňovali ako celospoločenská atmosféra daného obdobia, tak individuálne vývojové etapy vybraných filmárov. O slovenskom dokumente je 8 večerov, 8 zastávok v konkrétnych témach a obdobiach. Možnosť vidieť unikátne diela ktoré filmový archív opúšťajú len veľmi zriedkavo. Cyklus sme pripravili pri príležitosti 100. výročia vzniku prvého slovenského filmu.

Projekt je realizovaný s podporou Fondu na podporu umenia a vznikol v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.  

BLOK 8 - Začiatky a konce

Vrcholky stromov

Réžia: Dušan Trančík, 1972, 18 min.

Úsmevný dokumentárny film zachytávajúci prácu i chvíle oddychu členov Brigády socialistickej práce v cementárni v Hornom Srní.

Adresát neznámy

Réžia: Eva Štefankovičová, 1979, 16 min.

Dokumentárny film o skoro detektívnej práci zamestnancov oddelenia pre bezadresné zásielky. 

Batromijov dom

Réžia: FERO FENIČ, 1983, 13 min.

Dokumentárny film o živote lesného robotníka Juraje Bartomija a jeho rodiny, ktorá žije v najvýchodnejšom dome vtedajšieho ČSSR, nad dedinou Nová Sedlica.

Kinožurnál. 48/1989 [Verejnosť proti násiliu] 

Réžia: Ivo Brachtl, 1989, 17 min.

V rámci monotematického filmového týždenníka vznikol dnes už vzácna reportáž o prvom týždni ľudového hnutia Verejnosť proti násiliu počas novembrových udalostí roku 1989.

Vstup: 2€ / Kino Tabačka

Vstupenky

Odporúčané akcie