Workshop: Empatia, spolupráca, synergia / Košice

Iné akcie
Košice
-

Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný empatii a našej schopnosti vytvárať pri spolupráci s naším okolím tzv. synergický efekt.

Prostredníctvom úloh a cvičení si vyskúšame rozličné nástroje, ktoré napomáhajú vzájomnému pochopeniu a spolupráci medzi ľuďmi a zábavnou formou získame poznanie o našich silných a slabých stránkach v tejto oblasti.

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom." Antoine De Saint-Exupéry

Trvanie: 2 hodiny s 1 prestávkou.

Počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

Vstupné 10 €, študenti a seniori 7 €.

Predaj vstupeniek do 25.1.2023 vrátane tu: PRIHLÁŠKA

Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice, 0911 / 021 980, kosice@akropolis.sk

Vstupenky

Odporúčané akcie