Vedecká kaviareň: Kométy v ére po projekte Rosetta

Iné akcie
Košice
-

Prednášajúci: Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav SAV,
Tatranská Lomnica

Hlavné tézy prednášky:
Vesmírna sonda Európskej kozmickej agentúry Rosetta letela viac ako 10
rokov Slnečnou sústavou k svojmu cieľu – periodickej kométe
67P/Čuryumov-Gerasimenko. Kľúčovým momentom veľkého ambiciózneho
projektu bolo pristátie na kometárnom jadre. V prednáške si pripomenieme
základné ciele a priebeh experimentu, na príprave ktorého sa podieľalo
aj Oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v
Košiciach. Dozvieme sa tiež, čo dnes vedci vedia o kométach a ako
projekt Rosetta prispel k našim poznatkom.

Vedecké kaviarne sú osvedčenou formou popularizácie vedy a rozširovania obzoru verejnosti v mnohých krajinách, osvedčil sa aj Slovensku a to vďaka podpore APVV. Vedecké kaviarne sa organizujú v neformálnych priestoroch kaviarne formou popularizačných prednášok nielen z oblastí neurovied; hosťami sú ľudia z odboru, ktorí prinesú do Tabačky atraktívne témy. Veríme, že uvoľnená atmosféra a zaujímavé témy prispievajú k zlepšeniu vzťahu verejnosti k vede a výskumu.

Vstup: voľný / Kino Tabačka
Vstupenky

Odporúčané akcie