Realizuj si vlastný projekt v AV Labe

Iné akcie
Košice
-

Po získaní a osvojení základných zručností v AV Labe si študenti stredných škôl pripravia krátke projekty, ktoré odprezentujú spolužiakom. 

 

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Vstupenky

Odporúčané akcie