Korene tanečného experimentu

Iné akcie
Košice
-

Neexistuje správny spôsob chôdze. Chôdza je ako iné každodenné aktivity: jedenie, pitie, rozprávanie príhod, smiech, obliekanie. Steve Paxton

Lektormi a autormi konceptu podujatia sú členovia o.z. Neskorý zber Anna Sedlačková a Daniel Raček. Obaja sa dlhodobo zaoberajú tancom a pedagogikou súčasného tanca, majú bohaté skúsenosti v oblasti improvizácie, kontaktnej improvizácie a post moderných kompozičných postupov.

Prednáška, ktorá je otvorená aj pre odbornú a laickú verejnosť, sa opiera o východiská post moderného tanca a osobnosti, ktoré ho tvorili. Súčasne forma performatívnej prednášky ponúka divákom experimentálny zážitok. Využíva priestor medzi prednáškou s autentickými video ukážkami, spolu s tanečnými ukážkami demonštrujúcimi princípy a vzťahy témy. Autori využívajú originálnu verziu predstavenia "Tria A" (choreografia Yvonne Rainer), kontaktnú improvizáciu a formálne kompozičné metódy. Tanečné ukážky tancujú lektorka Anna Sedlačková a lektor Daniel Raček spolu s vybranými študentmi tanečných odborov košických umeleckých škôl, ktorí sa zúčastnia predchádzajúceho tematického workshopu.

Performatívna prednáška sa venuje obdobiu post moderny v tanci, ktorá priniesla transformáciu vnímania tanca, jeho foriem a možností. Hnutie post-moderny prináša nový prístup k umeniu, reflektuje a inšpiruje sa každodennosťou. V centre záujmu stojí proces, akcia, otvorenosť a neurčenosť. Prináša každodennosť do umenia a umenie do každodenného života.

Experimenty a odvaha rušiť zažité konvencie súvisia so 60. rokmi 20. st. a hnutie malo viacero vodcovských osobností, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú generácie tanečníkov, napr. Yvonne Rainer, Steve Paxton, David Gordon, Trisha Brown, Deborah Hay a ďalší.

Témy, ktoré táto generácia priniesla: improvizácia ako predstavenie, napĺňanie štrukturálnych a formálnych zadaní, hra a hravosť ako východisko umenia, kolektívna tvorba, skúmanie a ladenie tela tanečníka cez sprítomňovanie funkčnosti tela - Anatomical releasing.

Realizáciu eorkshopu Korene tanečného experimentu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďalej podporili: priestor Špirála, Babyfit.

Harmonogram:

12.4. streda

10:00 - 12:00 workshop pre študentky a študentov

12:00 - 14:00 obedňajšia prestávka

14:00 - 15:15 PERFORMATÍVNA PREDNÁŠKA PRE VEREJNOSŤ

16:00 ukončenie

13.4. štvrtok

10:00 - 12:00 workshop pre študentky a študentov

12:00 - 12:30 priestor na otázky, diskusia

13:00 ukončenie

VSTUP na performatívnu prednášku

PREDPREDAJ: 4€ / predpredaj / 3,2€ vstupenka MEDZISCÉNA 

NA MIESTE: 4€ / 3,2€ vstupenka MEDZISCÉNA

ŠTUDENTSKÝ LÍSTOK: 1€ 

Veľká sála, dĺžka prenášky 75 min. bez prestávky

MEDZISCÉNA je projekt spolupráce Štátneho divadla Košice a Tabačky Kulturfabrik. Viac info tu: http://www.sdke.sk/sk/divadlo/medziscena-prepoji-statne-divadlo-kosice-tabacku-kulturfabrik

Kupón MEDZISCÉNA môžete získať pri návšteve vybraných podujatí v programe Štátneho divadla Košice alebo v Tabačke Kulturfabrik. Slúži k nákupu zľavnej vstupenky MEDZISCÉNA (- 20%) na všetky nasledujúce podujatia zaradené do tohto projektu spolupráce.

Vstupenky

Odporúčané akcie