Deň zdravých domov na východe

Iné akcie
Košice
-

Srdečne vás pozývame do Tabačky na poobedie prírodného staviteľstva a jeho rozvoja na východnom Slovensku. Vítaní ste všetci - od zvedavých nováčikov, ktorí sa chcú s zoznámiť, až po ostrieľaných staviteľov, ktorí chcú stretnúť ľudí s rovnakou vášňou a podeliť sa s nimi o svoje skúsenosti.

Na našu veľkú radosť nám svoju aktívnu účasť na podujatí potvrdila aj architektka a priekopníčka Zuzana Kierulfová z ArTUR - udržateľná architektúra zároveň architektonického ateliéru Createrra - Zodpovedná architektúra, je jednou z najaktívnejších osôb v oblasti prírodného staviteľstva na Slovensku.

PROGRAM:
14:00 Prezentácia a pripomenutie si workshopov z cyklu Zdravé domy na Východ v roku 2019
14:30 Predstavenie lektorov Zdravých domov na Východ a ich profesionálne zameranie
16:00 Prestávka a občerstvenie
16:30 Prezentácie konkrétnych prírodných stavieb
18:00 Debata s hosťami o prírodnom staviteľstve
19:00 Voľná diskusia 

Vstup: dobrovoľný / Veľká sála
Vstupenky

Odporúčané akcie