Creative Music Coding in Sonic Pi // ART & TECH DAYS 2022: CHANGE

Iné akcie
Košice
-

Netradičný workshop zameraný na rozvoj hudobnej kreativity pre deti v základoškolskom veku ponúka súčasnejšiu a pútavejšiu alternatívu k dnes zaužívaným spôsobom výučby hudobnej výchovy na školách. Namiesto pasívnej posluchovej formy a memorovania skladieb, dáva deťom možnosť tvoriť a učiť sa tak hudbe prostredníctvom jej vytvárania. 

V prípade workshopu kreatívneho programovania hudby sa nástrojom stáva SonicPi, ktorý je voľne dostupný pod licenciou opensource. Sonic Pi vznikol na univerzite v Cambridge ako reakcia na nové pravidlá vzdelávania vo Veľkej Británii, kde je od roku 2014 povinnou súčasťou školských osnov programovanie, zručnosť, ktorú musia aspoň v základoch ovládnuť všetci žiaci. Tento  proces otvoril dvere inovatívnym formám spojenej výučby programovania a hudby, pretože práve v tejto oblasti je takáto synergia prirodzená a pre deti pútavá. Umožňuje im pracovať s nástrojom, s ktorým dnes väčšina detí narába celkom prirodzene – počítačom. Pomocou SonicPi je možné v krátkom čase deti hravou formou uviesť do širokých možnosti práce so zvukom a jeho organizáciou, čo ďalej podnecuje ich vlastný prirodzený záujem. 

Workshop kreatívneho programovania hudby je vhodný pre úplných začiatočníkov, ale aj pre deti, ktoré už majú s hudbou skúsenosti. Deti dokážu jednoducho v priebehu niekoľkých hodín skomponovať prvú vlastnú skladbu a naučia sa základné princípy hudobnej kompozície. Workshop v deťoch hravou formou posilňuje záujem o hudbu a rozvíja ich prirodzené vlohy.  

Workshop bude prebiehať s jednou skupinou prihlásených detí. Na záver bude prezentácia prác pre rodičov a pozvaných kamarátov. 

  • vek 10 az 15 rokov 
  • maximálny počet detí 15 
  • každé potrebuje vlastný laptop s nainštalovaným programom Sonic Pi – inštalačný link TU  
  • vlastné slúchadlá  

Fero Király (1979) je umelec a pedagóg. Zaoberá sa umeleckými projektmi s presahom do performance, soundartu a zvukových inštalácií, interpretáciam súčasnej hudby, vývojom vlastných audiovizuálnych nástrojov, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, multimédií a kreatívneho programovania. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastné digitálne nástroje a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s viacdisciplinárnym zameraním. Je odborným asistentom na VŠVU a popri tom spoločne s Evou Vozárovou vedú občianske združenie ooo, ktoré je hlavnou platformou pre tieto aktivity, medzi ktorými vyniká intermediálne medzinárodné podujatie JAMA, ktoré organizujú od roku 2019. Viac na www.ferokiraly.com. 

Vstupenky

Odporúčané akcie