BYŤ KAŽDODENNÝM HRDINOM – 3. prednáška s cvičeniami z cyklu „Odvaha žiť vlastné ja“

Iné akcie
Košice
-

Praktický cyklus prednášok „Odvaha žiť vlastné ja“ nás prevedie troma témami, vďaka ktorým lepšie spoznáme naše silné a slabé stránky, naše vyššie a nižšie ja a ponúkne nám nástroje, ako podporiť to lepšie a silnejšie v nás, ako sa stať každodenným hrdinom svojho života. Cyklus je inšpirovaný troma knihami súčasnej filozofky a spisovateľky Delie Steinberg Guzmán.
 

SPOZNAJ LEPŠIE SEBA SAMÉHO – 1. prednáška s cvičeniami z cyklu „Odvaha žiť vlastné ja“
 

HARMÓNIA SRDCA A MYSLE – 2. prednáška s cvičeniami z cyklu „Odvaha žiť vlastné ja“
 

BYŤ KAŽDODENNÝM HRDINOM – 3. prednáška s cvičeniami z cyklu „Odvaha žiť vlastné ja“

 

Tretia prednáška s cvičeniami „Byť každodenným hrdinom“ sa bude venovať témam::
 

  • Úskalia dnešnej doby a filozofický postoj k nim.
  • Čo znamená byť hrdinom každý deň?
  • Zdravá sebadôvera zoči-voči výzvam.
  • Sila odvahy, lásky, vôle, porozumenia a slobody.

„Hrdinstvo spočíva v tom, že sa zameriame na každý deň, na každý čin ako na skúšku, pri ktorej vstupujú do hry všetky naše sily, od tých fyzických až po jemné sily našej inteligencie a duše. Niekedy upadneme a inokedy sa zase zdvihneme toľkokrát, koľkokrát je to potrebné…“ Delia Steinberg Guzmán

„Klasická filozofia nás učí, že slobodou je obdarený človek, ktorý pozná a vlastní sám seba, a že takýto človek sa nevyhýba konaniu ani odovzdaniu sa, pretože čím viac koná, tým viac rastie a čím viac rastie, tým je slobodnejší.“ Delia Steinberg Guzmán
 

Cyklus je možné absolvovať v celku, teda všetky tri prednášky s cvičeniami, alebo si môžete vybrať len niektoré z nich. 
 

Trvanie jednej prednášky s cvičeniami: 2 hodiny s krátkou prestávkou.
 

Počet účastníkov je obmedzený na 12 osôb.
 

Vstupné: 6 €, študenti a seniori 4 €.

Predaj vstupeniek na tretiu prednášku je možný do štvrtka 29.9.2022 vrátane. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady. 

Prihláška: https://www.akropolis.sk/news/1839/58/BYt-KAzDODENNyM-HRDINOM-3-prednaska-s-cviceniami-z-cyklu-Odvaha-zit-vlastne-ja

Vstupenky

Odporúčané akcie