Art & Tech Conference: Change

Festivaly
Košice
-

SK:

Navštív medzinárodnú konferenciu o mediálnom umení, technológiách a digitálnej kultúre. 

Šiesty ročník festivalu Art & Tech Days and conference sa bude niesť v duchu témy CHANGE. Budeme skúmať spôsoby, akými technológia prináša, alebo by mohla priniesť zmenu v ľudskom správaní, ako vplýva na samotnú podstatu nášho chápania noriem správania, očakávaní a činov – ako vo fyzických, tak aj v digitálnych svetoch našej každodennej existencie. 

 

V tomto roku privítame týchto spíkrov: 

 

Maurice Benayoun (FR) - inovátor a umelec, profesor kreatívnych médií na City University v Hong Kongu 

Bevan Rees (UK) - akreditovaný ICF kouč, certifikovaný ako Integral Professional Coach prostredníctvom Integral Coaching Canada.

Lisa Lang (DE) - inovátorka a podnikateľka v oblasti FashionTech a wearables, Forbes top 50 žien v oblasti technológií.

Lucia Pašková (SK) - generálna riaditeĺka CURADEN Slovakia, členka správnej rady združenia Bystriny, SDA, združenia Nexteria, Nadácie mesta Bratislavy a spoluzakladateľkou projektov Kto pomôže Slovensku a Kto pomôže Ukrajine.

Info:

www.atdays.sk

www.cike.sk

 

Festival Art & Tech Days and Conference z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia. 

Hlavným partnerom podujatia je Tatra banka.


 

EN:

Join the international conference on media art, technology and digital culture.The sixth year of Art & Tech Days festival will be held in the spirit of the CHANGE. We will explore the ways that technology brings or could bring change of human behaviour, how it affects the very notion of our understanding of behavioural norms, expectations, and actions in both physical and digital worlds of our everyday existence. 

 

This years’ speakers:

 

Maurice Benayoun (FR) - French pioneer, contemporary new-media artist, curator and theorist based in Paris and Hong Kong.  

Bevan Rees (UK) - ICF accredited coach and is certified as an Integral Professional Coach through Integral Coaching Canada. 

Lisa Lang (DE) - founder of leading agencies in fashion tech, wearable technologies, she was named Top 50 women in Tech by Forbes.

Lucia Pašková (SK) - CEO of CURADEN Slovakia, board member of of the Association Bystriny, Slovak Debate Association, Nexteria, Foundation of City Bratislava and co-founder of projects Who will help Slovakia and Who will help Ukraine. 

Info:

https://atdays.sk/en/

 

Festival Art & Tech Days and Conference has been supported using public funding by Slovak Arts Council. Tatra banka is the main partner of the festival.

Vstupenky

Odporúčané akcie