TRANS/MISIE: Koniec a začiatok - soma

Divadlá
Košice
-

Experimentálne tanečné divadlo Teatru im. W Siemaszkowej z Rzeszowa a nadácie Teatr O.de.la (Poľsko)

Tanečníci hľadajú odpoveď na otázku, čo je nezávislé telo. Soma je telo, ktoré nie je len kožou, kostrou, systémom, mäsom, svalmi, ale predovšetkým cestou k duchovnosti a skúsenosťou podstaty bytia. Na pódiu stoja tanečníci pred divákom a vo vlastnom mene hovoria, čo si myslia a ako cítia nezávislé telo, akú slobodu majú. 

Choreografia: Marta Bury
Tanečníci: Katarzyna Paluch, Olga Bury, Magdalena Widłak, Tomasz Przeszłowski, Tomasz Hołubowicz, Tomasz Kuliberda, Anna Puzio, Agnieszka Kramarz a Adrian Szydełko.

VSTUPNÉ:  5 EUR (ZŤP, seniori a študenti 2,50 EUR)
Vstupenky

Odporúčané akcie