Smrť Antigony: Rezidenčný pobyt: PORT o.z.

Divadlá
Košice
-

Zámerom rezidenčného pobytu je finalizovať práce na tvorbe autorskej inscenácie ktorá spája divadlo, dokumentaristický prístup a občiansky aktivizmus. Tvorcovia hovoria o inscenácii pri ktorej nejde len o umelecké vyjadrenie, ale aj o komunitu, ktorej príbehy sú podstatnou súčasťou odkazu pre divákov.
Na motívy Sofoklovej Antigony kreujú inscenáciu, ktorá využije metaforu Antigony ako nositeľky občianskeho aktivizmu a bude skúmať postavenie človeka v komunite, ktorá ho chráni a zároveň likviduje.

Účastníkmi rezidencie je tvorivá dvojica, ktorej členovia majú za sebou viacero rôznorodých a samostatných aktív v oblasti umeleckej tvorby. Vznik inscenácie “Smrť Antigony” je ich prvou spoločnou spoluprácou. Impulzom pre samostatný divadelný projekt je snaha o vytvorenie nového priestoru pre profesionálny rozvoj.

Zuzana Psotková je herečka, divadelníčka, lektorka a projektová manažérka. Profesionálne sa venuje divadlu od roku 1997. Impulzom pre samostatný divadelný projekt mimo zabehaných štruktúr je snaha o vytvorenie nového priestoru pre profesionálny rozvoj a realizácia nového prístupu k tvorbe.

Marko Popović je filmový a TV režisér a producent, filmový dramaturg a produkčný kultúrnych podujatí. Vyštudoval filmovú réžiu na pražskej FAMU a belehradskej Fakulte Dramatických Umení, v priebehu rokov režíroval viacero dokumentárnych filmov, TV relácií, hraných projektov a divadelných inscenácií.

Rezidencia je organizovaná v spolupráci s občianskym združením PORT. Jej realizáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Vstupenky

Odporúčané akcie