Motionhouse / Jamie Lee & Stanislav Dobák: EXTANT (SK/BE)

Divadlá
Košice
-

Extant je jedinečná príležitosť stať sa pozorovateľstvom vzniku tanečného filmu v reálnom čase, predstavenie posúva hranice tradičného divadla a vťahuje diváctvo do paralelného vesmíru, ktorý odráža naše súčasné napätie s prírodou a pominuteľnosť nášho ľudského času.

Extant je reflexívnou esejou o rytme prírody a konštantnom čase od počiatku zrodenia a po ňom. Prelína sa s obrazmi známeho a neznámeho vesmíru a skúma rovnováhu človeka s prírodou a témy, ktoré sú ukotvené v našej existencii. Umiestnením diváka do centra tohto vesmíru film skúma kapitoly života od narodenia, rastu, spomienok, smútku a milosti so svetom prírody. V snahe pochopiť vnímanie času narodenie otvára prvú scénu a zanecháva pozostatky rastu počas celého filmu. Je tu neustále pripomínanie času, ktoré sa prenáša do súvislej scény nepretržitého pohybu v čase a priestore. Naša dočasná existencia nám vo vzťahu k prírode pripomína, že príroda je ku nám ľahostajná. Stále pokračuje, pracuje, tvorí, ničí a umiera. V tomto vzťahu je napätie, ktoré sa možno nedá napraviť. Môžeme zanechať túto zem  takú, akú sme ju našli? A keď sa ľudia ocitnú stratení v modernom svete prostredníctvom najťažších životných lekcií smútku a utrpenia, čelíme otázkam našej večnosti. V jednotlivých fázach nášho života nás čas unáša za hranice poznaného a to, čo nám zostáva, je telo spomienok.

Dĺžka predstavenia je 50 minút, je jazykovo bezbariérové.

Po predstavení sa uskutoční diskusia s tvorcami. Začiatok diskusie cca 10 min po skončení predstavenia. Moderuje Dáša Čiripová.

Koncept: Jamie Lee
Choreografia, účinkujúci: Jamie Lee, Stanislav Dobák
Réžia: Jamie Lee
Kamera: Stanislav Dobák
Pilot dronu: Stanislav Dobák
Asistent prvej kamery, gaffer, key grip: Bartosz Przybylski
Asistent produkcie: Kristína Chmelíková
Hudobný skladateľ: Lászlo Pálmai
Hlavný technik: Milan Slama/David George Hoskins Cartwright
Výroba scény: Christoff Laurent
Produkcia: Alexandra Mireková – SKOK! a Záhrada – centrum nezávislej kultúry
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Rezidencia: Studio Thor

Predstaveniu predchádza dvojdňový workshop na ktorom bude študentstvo košickej filmovej školy pracovať pod vedením autorské tímu projektu. 

 

MOTIONHOUSE / JAMIE LEE & STANISLAV DOBAK

(https://www.motionhouse.org/) je nezisková organizácia, ktorá sa venuje rozprávaniu príbehov prostredníctvom umeleckej tvorby. Je to základňa pre kreativitu, experimentovanie, inovácie, snívanie, robenie, výmenu a hlavne spojenie s ľuďmi. Ich cieľom je vytvárať priestor pre nové konverzácie a tvoriť spôsobom, ktorý rozpúšťa hranice umeleckých foriem. Ich prístup stelesňuje kolaboratívnu kultúru využívajúcu tanec / telo na spájanie s inými kreatívnymi mysliteľmi. Ich odhodlanie spočíva v tvorbe interdisciplinárnych tanečných kreácií prispôsobených rôznym priestorom, od divadla, múzeí, galérií, obývačiek, suterénu opustených elektrární až po malé a veľké plátno. Prenášajú divákov do virtuálnych sfér, ríš predstavivosti a hlbín ich snov a spomienok. Osvojujú si technológiu, využívajú ju na posúvanie choreografie vpred, čerpajú inšpiráciu z neobmedzených možností a stretnutí s inovátormi, a to všetko v snahe vytvoriť nové diela, ktoré budú rezonovať s publikom naprieč hranicami.

 

Miesto - Black Box

Vstupenky v predpredaji, aj na mieste (10€).

Vstupenky

Odporúčané akcie