ART-IN-RES FEST

Divadlá
Košice
-

Nultá edícia nového formátu, ktorý má ambíciu stať sa festivalom Tabačky Kulturfabrik, ktorý bude predstavovať umelcov a diela, ktoré vznikli v rámci rezidenčných pobytov v priestoroch a/alebo s podporou kultúrneho centra.

Impulzom jeho vniku je účasť Tabačky Kulturfabrik na medzinárodnom projekte s názvom Connecting V4 ART-IN-RES, ktorý bol v minulom roku iniciovaný lídrom projektu - neziskovou organizáciou Malá inventura z  Českej republiky. 

V rámci projektu sa organizácie z  krajín V4 a Bieloruska venujú mapovaniu situácie, možností, podmienok pre tvorivé umelecké rezidencie v jednotlivých štátoch. Na spoločných stretnutiach v rámci festivalov organizovaných každým zapojeným partnerom prezentujú aktuálne možnosti a pomenúvajú výzvy s ktorými sa umelci a organizátori rezidencií stretávajú.

Do projektu sú zapojené organizácie:

Nová síť z.s. - Česká republika

L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület – Maďarsko 

STOWARZYSZENIE TEATRALNE A PART – Poľsko

Tabačka Kulturfabrik n.o. – Slovensko

Культ. Центр КОРПУС (Cultural Center CORPUS)- Bielorusko

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia Medzinárodný vyšehradský fond.

ART-IN-RES FEST predstaví dve performing art produkcie, ktoré v minulom období vznikli v Tabačke Kulturfabrik, nočnú party pod taktovkou rezidenčných djov centra a diskusiu o možnostiach tvorivých rezidenčných pobytov na Slovensku, spojenú s prezentáciou organizácií posktujúcich rezidencie so sídlom v Košiciach.

Vstup na podujatia je možný zakúpiť aj jednotlivo, ale odporúčame zadovážiť si permanentky v hodnote 15 eur a navštíviť všetky podujatia.

 

PROGRAM:

 

  

Vstupenky

Odporúčané akcie