Tabačka Talk: Transrodová téma na stredných školách

Diskusia
Košice
-

Kolektív HYDRA zoskupuje mladých (nielen) queer a transrodových umelcov a umelkyne z viacerých stredných škôl v Košiciach, ktorí a ktoré pripravili výstavu v Galérii Tabačka. HYDRA odkazuje na fluidnú, nekonkrétnu bytosť, zloženú z viacerých možných osobností a identít. Tvorba HYDRY je mnohotvárna, no v prípade výstavného projektu v Tabačke je spoločným menovateľom vyjadrenie protestu proti nesprávnemu zaobchádzaniu s LGBTQI+ mladými ľuďmi na domovskej škole. Tvorbu kolektívu na tejto výstave zastrešuje kurátorka, umelkyňa a aktivistka Pavlína Fichta Čierna, ktorá tiež dlhoročne pôsobí v pedagogickom procese. Pri príprave projektu úzko spolupracuje s mladým umelcom a organizátorom, ktorého identita bude zo signifikantných dôvodov odhalená až na derniére výstavy. 

Diskusia, ktorá sprevádza výstavu, uchopí tému transrodových študentov a študentiek na slovenských stredných školách a pomenuje cesty k zlepšeniu podmienok ich akceptácie a vzájomného porozumenia. Role moderátorky sa ujala spisovateľka, poetka a filozofka Juliana Sokolová, ktorá zároveň pôsobí na Fakulte umení TUKE v Košiciach ako teoretička. Hostkami diskusie budú psychologička Hana Smitková, ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka a spolupracovala na tvorbe odborného dokumentu s názvom “Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v edukačnom aj poradenskom procese”, a Lenka Martinčoková zo Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí. Zástupcom transrodových študentx bude Dominik Sidney Janovec, študent Fakulty umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Vstup: voľný / Fabrik Space

Vstupenky

Odporúčané akcie