Reč mesta #0 / Od vizuálneho smogu k dobrej reklame v Prešove

Diskusia
Prešov
-

Čo nám chce mesto povedať? Fasády oblečené do vizuálne nekvalitnej reklamy vyvolávajú dojem, že architektúra pod nimi je rovnako jednotvárna. Preplnenie mesta reklamou dostalo pomenovanie “vizuálny smog”.

Čo to vlastne je, prečo niektorým vadí, no iní si ho nevšímajú? Ako sa bojuje s vizuálnym smogom v zahraničí a čo sa proti nemu robí u nás? Ako vyzerá kvalitná reklama a ako sa umiestňuje do verejného priestoru?
Aby sme zodpovedali tieto a viac otázok, založili sme projekt Reč mesta, ktorý otvoríme úvodnou diskusiou Od vizuálneho smogu k dobrej reklame v Prešove.

1 diel sa bude konať už 27.09.
Diskutovať príde Veronika Rút Nováková (ČR), ktorá  vyštudovala grafický dizajn na univerzite Tomáše Bati ve Zlíně, absolvovala tiež stáž v Gente. Po návrate z Belgicka si uvedomila, že téma vizuálneho smogu ju zaujíma natoľko, že sa jej chce venovať dlhodobejšie, hlbšie a prakticky.
Bola hlavným iniciátorom a autorom manuálu dobrej reklamy vo svojom vlastnom meste - Brne.
Ten jej následne priniesol aj významné ocenenie -  Czech Grand Design 2018: vítěz – Grafický designér roku. Okrem neho je držiteľkou mnohých ďalších ocenení.
Zúčastnila sa niekoľkých výstav v zahraničí.. v Belgicku i Londýne.

Na predáške predstavia svoje vízie, ciele a utópie zakladatelia projektu Reč mesta, grafická dizajnérka Kristína Šebejová (Ta Take Town) a architekt Lukáš Ildža (TRI.ŠTRNÁSŤ architekti)

Projejt vznikol v spolupráci s Wave centrum nezávislej kultúry.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Podujatie je súčasťou programu FEAD - Festival architektúry a dizajnu
Vstupenky

Odporúčané akcie