Mestoláska: Mesto X Umenie

Diskusia
Košice
-

Aký je vzťah mesta a mestotvorného umenia?

 

 

Martina Johnová je kurátorka a kultúrna organizátorka. Pôsobí v spolku Hraničář v Ústí nad Labem. Ideou hraničiarskeho spolkového prístupu a jej kurátorského premýšľania o súčasnom verejnom priestore sa zameriava na vzťah k umeniu, architekúre a ľuďom. Hlavným impulzom k spracovaniu ich zámerov a práce je priama konfrontácia so životom a dianím v okolí. Vo vybraných projektoch sa pokúšajú o začiatok medziodborového dialógu odborníkov, umelcov, miestnych politikov a hlavne obyvateľstva konkrétnych mestských častí, o ktorých budúcnosti sa vedie diskusia.

Jej skúsenosť vychádza z mesta Ústí nad Labem, ktoré patrilo medzi vojnou najviac poškodené mestá. V roku 1948 sa stalo krajským mestom a ekonomicky jednou z najvýznamnejších častí ČSR.

V súvislosti s tým začalo byť mesto veľkoryso budované v centre podľa vtedajších estetických merítok výstavné veľkomesto, ktoré sprevádzali rozsiahle demoličné akcie. S tým z mesta zmizli aj desiatky rokov vytvárané medziľudské väzby. Preto tieto problémy súčasnej dobe stále doznievajú v počte miest, s komplikovanou vlastníckou a správcovskou štruktúrou a tým pádom náročnejším konaním v témach kultivovania a oživenia. V rámci projektov Hraničář oslovuje umelcov, aby reagovali na špecifické priestory, témy, históriu a ozvláštnili doteraz pomerne problematickú lokalitu, kde je potrebné upozorniť na základné problémy ohrozujúce verejný priestor: jeho otvorenú či plíživú privatizáciu, komercionalizáciu a gentrifikáciu, zanedbanosť mestských priestorov, ktoré nestoja v centre pozornosti alebo patria do sociálne okrajových oblastí, pretrvávajúce uprednostňovanie súkromných záujmov.

V posledných niekoľkých rokoch pracovali na medziodborových výstavých, ktoré sa venovali otázke, ako s priestorom pracovať a vznikli najrôznejšie participačné projekty, funkčné vizuálne a absurdné prvoky, light design alebo i akustické interaktívne prvky. Realizovali projekty: Slnečné mesto: Architektonické dědičství v letech 1945-1989, Komu patří mesto? alebo Partner: Opomíjený prostor Masarykovy ulice I. a II.

 

 

Igor Kupec je kreatívny grafický dizajnér. Absolvoval štúdiá občianskej spoločnosti, pracoval v oblasti cestovného ruchu a charitatívnej práce. Je aktívny v komunite Poď na dvor, venuje sa intervenciám vo verejnom priestore.

 

 

Vstup zdarma.

 

 

Mestoláska je cyklus prednášok o živote v meste, mestskom plánovaní cez témy demokracie, rovnosti, transparentnosti a príležitostí v meste, ktorý organizujeKino Úsmev v spolupráci s kolektívom SPOLKA.

 

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstupenky

Odporúčané akcie