Ke-inak: Mesto, ktoré spája

Diskusia
Košice
-

Naše aktivity môžete podporiť dobrovoľným vstupným zaslaným na transparentný účet veríme, že nám to pomôže sa opäť vidieť, hneď ako to bude možné. Viac informácii nájdete TU.

Človek je spoločenská bytosť, a preto sa rád zbližuje s druhými ľuďmi. Keďže demografický vývoj nasvedčuje, že stále väčšia časť obyvateľstva sa sťahuje do miest, najvhodnejším prostredím pre tieto aktivity sa stáva práve mesto.Prijmite prosím pozvanie na diskusiu o tom, ako vzniká aktívna a prajná občianska spoločnosť, ktorá si pomáha, zaujíma sa o seba a prispieva k tvorbe verejného priestoru. Rozprávať sa budeme o dobrovoľníctve a občianskom aktivizme.

Našimi hosťami tentokrát budú Ľubica Slatina - koordinátorka programov Centra pomoci Ligy boja proti rakovine a Ján Gálik - organizátor komunitných a kultúrnych podujatí.

Moderuje: Filip Gaál

Debata bude prístupná aj na facebookovej stránke Tabačky prostredníctvom LIVE streamu.

Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Vstupenky

Odporúčané akcie