Ke-inak: Bratislava vs Košice

Diskusia
Košice
-

Iniciatíva KE-inak vznikla s cieľom prezentovať nápady a myšlienky zo sveta samosprávy mesta Košice, ktoré môžu priniesť kvalitnejšie služby pre všetkých obyvateľov metropoly východu.

Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Vstup: voľný / Fabrik Space

Vstupenky

Odporúčané akcie