Etika a umelá inteligencia

Diskusia
Košice
-

Pozývame Vás na prednášku s diskusiou, na ktorej sa pozrieme na svet počítačov a umelej inteligencie. Pokúsime sa spoločne pohľadať odpovede na aktuálne otázky ich rozvoja, ako napr.: Je umelá inteligencia pre človeka záchrana alebo riziko? Prečo sa názory odborníkov rôznia? Čo sú kľúčové faktory v tomto smere? Prečo sa stáva, že sa vynálezy človeka obrátia proti nemu?

Pozrieme a zamyslíme sa spoločne nad témami:

  • svet počítačov a techniky ako odraz sveta človeka, jeho hmotných aj nehmotných fenoménov
  • prečo existujú aj informácie nepravdivé a škodlivé
  • čo je vlastne inteligencia, ktorej „umelú“ podobu tak intenzívne rozvíjame
  • programy v našich počítačoch aj v našich mysliach
  • čo s tým môžeme spraviť, aby sa ďalší vynález človeka neobrátil proti nemu

Ako každý rozvoj aj rozvoj počítačov a umelej inteligencie prináša okrem nesporných prínosov aj mnoho ďalších otázok a „výziev“, ktorých riešenie môže byť určujúcim faktorom pre ďalšie smerovanie rozvoja, pričom tieto riešenia často presahujú rámec techniky a vyžadujú interdisciplinárny prístup.

Prednáška prináša práve takýto rozšírený pohľad na svet počítačov a umelej inteligencie, zahŕňajúci ďalšie súvisiace oblasti, ktoré sa prelínajú s rôznymi oblasťami nášho života (napr.: morálnou, právnou, psychologickou, sociologickou, ekologickou...)

Pozrieme sa, aké ďalšie aspekty zahŕňa rozvoj a využívanie počítačov a umelej inteligencie, aby sme si čo najlepšie uvedomili, ako ich vnímať a využívať, s ohľadom a dopadmi tak na svoju psychiku a osobný život, ako aj na život spoločnosti, civilizácie aj prírody a planéty.

Pokúsime sa vysvetliť, že najdôležitejším faktorom ďalšieho úspešného rozvoja (nielen) sveta počítačov a umelej inteligencie a ich rozumného využívania nie je výpočtový výkon, ale niečo oveľa dôležitejšie, to, čo vlastne vždy o všetkom rozhoduje, v našom osobnom aj spoločnom živote – ETIKA ČLOVEKA.

„Charakter človeka je jeho osudom.“ Herakleitos

Počet účastníkov na prednášku nie je limitovaný.  

Vstupné na podujatie: 5€, študenti a seniori 3€

Na podujatie sa môžete prihlásiť mailom na adrese kosice@akropolis.sk do 20.9.2023 vrátane.

Miesto podujatia a bližšie informácie na: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice, mobil 0911 021 980, kosice@akropolis.sk

Vstupenky

Odporúčané akcie