Café Európa

Diskusia
Košice
-

Cieľom debaty Café Európa je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer.

Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do diskusie, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor; to všetko v príjemnej neformálnej atmosfére kaviarne.

Formát vznikol pod hlavičkou Zastúpenia EK na Slovensku v roku 2010.

Vstup: voľný
Vstupenky

Odporúčané akcie